logo
قابل تجاری
  • دانش فنی فرمولاسیون غنی سازی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی با استفاده از جلبک
  • تدوین پروتکل ریز ازدیادی گل محمدی ( Rosa damascena Mill.)
  • تدوین پروتکل ریز ازدیادی مو کشمشی عاری از آگروباکتریوم

  • دانش فنی بهره برداری از دودهای خروجی از یک سیستم DG-CHP جهت پرورش جلبک های مولد سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانه
  • دانش فنی فرمولاسیون تولید مستقیم دوغ پروبیوتیک از شیر

  • طراحی و ساخت فتوبیوراکتور در سطح نیمه صنعتی برای تولید همزمان بیومس جلبک و آب شیرین

  • دانش فنی تولید بذر اصلاح شده گراس­های چند ساله علوفه ای و چمنی


     

  • تدوین پروتکل ریز ازدیادی  زالزالک (Crataegus sp ) بومی منطقه آذربایجان

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک