logo
تولید و استخراج همزمان بتاکاروتن از سلولهای زنده دونالیلا در سطح پایلوت

جلبک سبز و متحمل به شوری دونلیلا به دلیل قابلیت بالای تولید  رنگ طبیعی و آنتی اکسیدانی قوی بتاکاروتن با مصرف متعدد در صنایع غذایی،  داروئی و آرایشی، مورد توجه محققین قراردارد. دونالیلای های بومی ایران به دلیل پهناوری و پرکنش جغرافیایی دریاچه آب شور از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا روند رشد و تولید بتاکاروتن در ایزوله دونالیلای ایزوله شده از دریاچه اورمیه بررسی شد. سپس کارایی فتوبیورآکتور جدید دوبخشی صفحه تخت طراحی شده در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی غرب و شمال­غرب برای رشد ایزوله بومی بررسی گردید. در نهایت کارایی استخراج بتاکاروتن از ایزوله بومی با استفاده از روش میلکینگ یعنی استخراج بتاکاروتن از سلول­های زنده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد سویه بومی دونالیلا دارای قابلیت تولید بالای بتاکاروتن است. فتوبیورآکتور دوبخشی صفحه تخت طراحی شده دارای ویژگی­های مناسب برای کشت این جلبک می­باشد. نتایج حاصل از استخراج با استفاده از روش میلکینگ نشان داد که استخراج انتخابی (با خلوص بالای) بتاکاروتن با حفظ زنده مانی سلول ها با این ایزوله بومی امکان پذیر است..


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک