logo
کارشناسان
رزیتا مظلومی اسکویی

شناسایی سازوکارهای فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به تنشهای محیطی، مطالعه و شناسایی متابولیتهای ثانویه و مسیرهای بیوسنتزآنها

ایمیل:rozitamazloumi@gmail.com

تلفن:33322625-041

صالح امیری کشت بافت گیاهان باغی و زینتی

ایمیل:salehamiriii@gmail.com

تلفن:33322625-041

رضا واثقی بخشایش

شناسایی شیمیایی و مولکولی سویه های پروبیوتیک بومی

تولید استارتر های بومی

توسعه بانک میکروبی

بهینه سازی ترکیبات محیط کشت و  شرایط محیطی جهت رشد و تولید بتاکاروتن در جلبک دونالیلای بومی

ایمیل:reza.vaseghi68@gmail.com

تلفن: 33322625-041

حسین محمدزاده جلالی بهینه سازی ترکیبات محیط کشت و  شرایط محیطی جهت رشد و تولید بتاکاروتن (10 تا 12%) در جلبک دونالیلای بومی

ایمیل:jalaly1365@yahoo.com

تلفن:33322625-041

       
       
 
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک