logo
کارشناسان

عکس

نام و نام خانوادگی

عناوین زمینه های تحقیقاتی

تماس

رزیتا مظلومی اسکویی

شناسایی سازوکارهای فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به تنشهای محیطی، مطالعه و شناسایی متابولیتهای ثانویه و مسیرهای بیوسنتزآنها

ایمیل:rozitamazloumi@gmail.com

تلفن:33322625-041

صالح امیری کشت بافت گیاهان باغی و زینتی

ایمیل:salehamiriii@gmail.com

تلفن:33322625-041

محمد باقر ثابتی

بهینه سازی ترکیبات محیط کشت و  شرایط محیطی جهت رشد و تولید بتاکاروتن در جلبک دونالیلای بومی

ایمیل:mb.sabeti@gmail.com

تلفن: 33322625-041

رضا واثقی

بهینه سازی ترکیبات محیط کشت و  شرایط محیطی جهت رشد و تولید بتاکاروتن در جلبک دونالیلای بومی

ایمیل:reza.vaseghi@yahoo.com

تلفن: 33322625-041

حسین محمدزاده جلالی

بهینه سازی ترکیبات محیط کشت و  شرایط محیطی جهت رشد و تولید بتاکاروتن (10 تا 12%) در جلبک دونالیلای بومی

ایمیل:jalaly1365@yahoo.com

تلفن:33322625-041

ناهید حسین زاده قراجه

جداسازی و بررسی بیان ژن­های کلیدی سنتز لیپید در ریزجلبک بومی دونالیلا تحت شرایط تنش

ایمیل:n_h_78@yahoo.com

تلفن:33322625-041

 
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک