logo
dividerآرشیو اخبارdividerطی سخنرانی علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بررسی شد: سیستم های ضد فاژی در باکتری های اسیدلاکتیک و استفاده از رویکرد داده کاوی ژنومی در تعیین ویژگی این سیستم ها
طی سخنرانی علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بررسی شد: سیستم های ضد فاژی در باکتری های اسیدلاکتیک و استفاده از رویکرد داده کاوی ژنومی در تعیین ویژگی این سیستم ها
طی سخنرانی علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بررسی شد: سیستم های ضد فاژی در باکتری های اسیدلاکتیک و استفاده از رویکرد داده کاوی ژنومی در تعیین ویژگی این سیستم ها

 

 

در سخنرانی علمی این هفته پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نتایج تحقیقات عضو هیات علمی پژوهشگاه در خصوص سیستم های ضد فاژی در باکتری های اسیدلاکتیک و استفاده از رویکرد داده کاوی ژنومی در تعیین ویژگی این سیستم ها ارایه شد.


 

به گزارش روابط روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی، دکتر بهمن پناهی، عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه در ابتدای سخنرانی  خود با اشاره آلودگی فاژ یک مشکل بسیار جدی برای صنعت باکتری های اسید لاکتیک است.  فاژها می توانند باکتری ها را لیز کنند و باعث کندی و حتی توقف روند تخمیرشوند.
وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که فاژها می توانند در برابر پاستوریزاسیون مقاومت کنند، از بین بردن کامل آن ها دشوار است. توانمندی ضد فاژی باکتری های اسیدلاکتیک می تواند رویکرد موثری را در مبارزه با فاژها و فرمولاسیون استارتر ها ارائه کند. 
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این که این استراتژی ها با برش و ادغام عناصر ژنتیکی مهاجمان خارجی از ایجاد عفونت جلوگیری می کند. در این سخنرانی انواع سیستم های ضد فاژی و نیز استفاده از رویکرد داده کاوی ژنومی در شناسایی و بررسی میزان رخ داد و ویژگی سیستم های ضد فاژی در باکتری های اسید لاکتیک مورد بحث قرار گرفت.

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک