logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید اعضاء هیات علمی دانشگاه مراغه از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
بازدید اعضاء هیات علمی دانشگاه مراغه از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
بازدید اعضاء هیات علمی دانشگاه مراغه از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 

روز شنبه مورخ 23 آبان 98 اعضاء هیات علمی دانشگاه مراغه از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بازدید کردند. اعضاء هیات علمی دانشگاه مراغه ابتدا از آزمایشگاه­ های پژوهشکده و گلخانه تحقیقاتی بازدید نموده و از نزدیک در جریان طرح های در حال اجرا قرار گرفتند و خلاصه­ ای از کلیه پروژه­ ها توسط مجریان و کارشناسان ذیربط ارائه گردید.

پس از بازدید جلسه­ ای در اتاق جلسات پژوهشکده برگزار شد. ابتدا آقای دکتر مهدیزاده معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن اظهار خرسندی از حضور در پژوهشکده درخواست افزایش همکاری در خصوص انجام پایان ­نامه­ های دانشجویی و کارآموزی دانشجویان کارشناسی در پژوهشکده را داشتند.

آقای دکتر حاتمی­ ملکی مدیر محترم کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نیز با اشاره به رویکرد دانشگاه جهت افزایش همکاری با مراکز تحقیقاتی استان خواستار تدوین تفاهم نامه همکاری برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی طرفین شدند.

در ادامه آقای دکتر حجازی رئیس پژوهشکده ضمن تبریک هفته پژوهش اظهار داشتند که چنین بازدیدهایی در جهت افزایش همکاری­ های علمی و پژوهشی برای هر دو طرف و هم برای کشور مفید خواهد بود. ایشان افزودند پایان ­نامه ­های دانشجویی که در قالب پروژه ­های مصوب پژوهشکده تعریف شوند با کمترین بوروکراسی اداری قابل تصویب خواهند بود و در حال حاضر نیز موضوعات مناسبی در قالب پایان­ نامه­ های دانشجویی قابل ارائه می باشند.

          

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک